تبلیغات
قلب سلیم - سه بیماری قلبی فراگیر ،خاموش وکشنده

قلب سلیم

"یوم لاینفع مال و لابنون * إلا من أتی الله بقلب سلیم" سوره ی شعراء، آیه ی 88 ـ 89


سه بیماری قلبی فراگیر، خاموش وکشندهدل

همه این روزها به فکر سلامتی بدن و زیبایی صورت وتناسب اندام هستند،از زن ومرد گرفته تا پیر وجوان.اماچندتا بیماری هست که خیلی خطرناک اند مانند بیماریهای مغزی،بیماریهای عصبی و بیماریهای قلبی.می دانید چرا ؟چون به این بیماریها توجهی نمی کنیم تا آنکه ناگهان مارا زمینگیر کند.امروز سه بیماری حقیقی قلب و روح انسان را که واقعا کشنده  وفراموش شده است را به شما معرفی می کنیم.
۲۲۸ – قال علی[ع ] :
من اصبح علی الدنیا حزینا فقد اصبح لقضاء الله ساخطا ،
             ومن اصبح یشکو مصیبه نزلت به فقد اصبح یشکو ربه ،
             و من اتی غنیا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دینه ،
             و من قرا القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا،
و من لهج قلبه بحب الدنیا التاط قلبه منها بثلاث :  هم لا یغبه ، و حرص لا یترکه ، و امل   لا یدرکه
ترجمه: کسیکه به خاطر دنیا محزون باشد . از قضای الهی ناخشنود است .
 و آن کس که از مصیبتی که به او رسیده شکایت کند . شکایت پروردگارش را کرده
و کسیکه نزد ثروتمندی رود و بخاطر ثروتش در برابر او تواضع کند دو سوم دینش از دست رفته،
و کسیکه قرآن بخواند و پس از مرگ وارد آتش گردد از کسانی بوده که آیات خدا را استهزاء می کرده .
 و آن کس که قلبش سخت با حب دنیا پیوند خورده باشد این سه حالت او را رها نخواهند کرد :  اندوه دائم ،حرصی که هرگز او را ترک نگوید و آرزویی که به آن نخواهد رسید .
حال خودت دیدی و خواندی که محبت دنیا مانند مرض قند کم کم تمام وجودت را فرا می گیرد ونابودت می کند .پس تا بهار جوانی در وجودت ریشه دارد ،ریشه های دل باختگی به دنیا را از قلبت درآور.
                                                                                                                             منبع:نهج البلاغه،حکمت،۲۲۸  

http://www.findfa.com/3127-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d9%88%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87/

 


نوشته شده در چهارشنبه 9 تیر 1389 ساعت 06:31 ب.ظ توسط ن غروی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin