تبلیغات
قلب سلیم - بیماری های جان

قلب سلیم

"یوم لاینفع مال و لابنون * إلا من أتی الله بقلب سلیم" سوره ی شعراء، آیه ی 88 ـ 89

بیماری های جان

حضرت علی (ع) می فرماید: « هیچ دردی برای دل ها ، دردآورتر از نگاه نیست » .(21)


امام باقر (ع) می فرماید : « برای دل ، چیزی تباه كننده تر از گناه نیست؛ زیرا دل ، مرتكب گناه می شود و بر اثر مداومت بر آن ، گناه بر وی چیره می گردد و سرنگونش می كند» . (22)


امام علی (ع) می فرماید : « از مجادله و ستیزه كردن بپرهیزد ؛ زیرا این دو كار ، دل ها را نسبت به برادران ، بیمار می كنند و از آنها نفاق می روید» . (23)


امام علی (ع) همچنین فرموده است : « بدترین چیزی كه در دل ها افكنده شده، خیانت است » .(24)

http://www.rasekhoon.net/article/Show-32209.aspx

 

گوگل

 

 


نوشته شده در دوشنبه 3 خرداد 1389 ساعت 10:54 ق.ظ توسط ن غروی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin