تبلیغات
قلب سلیم - راهی به سلامت جان - بیماری های جان

قلب سلیم

"یوم لاینفع مال و لابنون * إلا من أتی الله بقلب سلیم" سوره ی شعراء، آیه ی 88 ـ 89

راهی به سلامت جان

در احادیث ، راه های متنوعی برای دستیابی به سلامت قلب مطرح شده است كه در این جا تنها به برخی از آنها اشاره خواهیم كرد. گفتنی است برخی از راه كارها در قالب ویژگی های قلب سالم بیان شده است كه تلاش برای رسیدن به آنها ، انسان را به مقصود خواهد رساند:
1. رسول خدا (ص) در پاسخ به این سؤالی كه : « مقصود از قلب سلیم ( سالم ) یاد شده در قرآن (10) چیست ؟» فرمود : « قلب سلیم ، دینداری به دور از شك و خواسته های نفس و‍‍ [ نیز ] عمل بدون شهرت طلبی و خودنمایی است » .(11)
2. امام صادق (ع) فرمود: « دل سالم ، دلی است كه پروردگارش را ملاقات كند در حالی كه احدی جز او را در خود نداشته باشد و هر دلی در آن شرك یا شك باشد، روبه نابودی است » .(12)
3. امام علی (ع) فرمود :‌« از دل سالم ، جز قصد راست و درست سر نمی زند ».(13)
4. امام علی (ع) می فرماید : « دلت برای تو سالم نخواهد شد، مگر آن گاه كه برای مؤمنان همان را بپسندی كه برای خود می پسندی ».(14)
5. امام حسن (ع) می فرماید : « سالم ترین دل ها ، دلی است كه از تردیدها پاك باشد» . (15)
6. حضرت مسیح (ع) می فرماید: « دل ها اگر شهوت ها آنها را از هم ندرند و طمع ، آلوده شان نسازد و نعمت و برخورداری ، آنها را سخت ( قسی ) نگرداند ، به زودی ظرف های حكت خواهند شد » . (16)
7. حضرت علی (ع) می فرماید :‌ « هر كس دوستدار آسایش و سلامت روح است، باید بی اعتنایی به دنیا را برگزیند » .(17)
8. امام صادق (ع) می فرماید : « آسایش و سلامت ، در خرسندی ( قناعت ) و یقین است و غم و اندوه در شك و ناخرسندی ( آزمندی ) » .(18)
9. امام صادق (ع) می فرماید : « كسی كه نیت درست داشته باشد ، قلب سلیم دارد؛ زیرا پاك و سالم بودن دل از خواست های نفسانی ، نیت را در همه ی كارها برای خدا حاصل می گرداند. خداوند متعال می فرماید: روزی كه مال و فرزندان [ و هیچ چیز دیگری ] سودی نمی دهد ، مگر آن كه كسی دلی سالم به سوی خدا بیاورد ‍[ سوره ی شعرا ، آیه ی 87-89 ] ». (19)
10. امام باقر (ع) می فرماید : « دل ، تا زمانی كه به حق نرسیده است، پیوسته از جای خود تا حنجره می آید و برمی گردد و چون به حق رسید ، به آرامش و قرار می رسد» . (20)

بیماری های جان

اگر انسان بخواهد از قلب و روح سالمی برخوردار باشد تا بتواند در زندگی ، مسیر كمال را بدون توقف بپیماید ، نه تنها باید به عواملی كه سبب تقویت سلامتی دل و جان او می شود ، توجه كند، بلكه باید از عواملی كه سبب بیماری قلب او می شوند نیز جدا بر حذر باشد. این عوامل در سخنان معصومان (ع) متعدد است كه در این جا تنها به برخی از آنها اشاره می كنیم:
حضرت علی (ع) می فرماید: « هیچ دردی برای دل ها ، دردآورتر از نگاه نیست » .
(21)
امام باقر (ع) می فرماید : « برای دل ، چیزی تباه كننده تر از گناه نیست؛ زیرا دل ، مرتكب گناه می شود و بر اثر مداومت بر آن ، گناه بر وی چیره می گردد و سرنگونش می كند» . (22)
امام علی (ع) می فرماید : « از مجادله و ستیزه كردن بپرهیزد ؛ زیرا این دو كار ، دل ها را نسبت به برادران ، بیمار می كنند و از آنها نفاق می روید» . (23)
امام علی (ع) همچنین فرموده است : « بدترین چیزی كه در دل ها افكنده شده، خیانت است » .(24)

http://www.rasekhoon.net/article/Show-32209.aspx

گوگل

hamzeh20.persianblog.ir

 

گوگل

http://gallery.photo.net/photo/4369096-md.jpg

 


نوشته شده در دوشنبه 3 خرداد 1389 ساعت 11:41 ق.ظ توسط ن غروی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin